Image for post
Image for post

Dit is een copy van een prachtige nieuwe kijk op de wereld van Pieter Stuurman augustus 2013, ook te gast geweest bij Cafe Weltschmerz, september 2020 en te zien op YouTube:

Dat regeringen en bestuurders er een puinhoop van maken wordt voor iedereen steeds duidelijker. Welke “democratisch gekozen” politici het op ieder willekeurig moment ook voor het zeggen hebben, de ene domheid lijkt op de andere gestapeld te worden en de ene na de andere zo betrouwbaar lijkende bestuurder blijkt bij nader inzien een frauderende zakkenvuller, corrupter dan de gemiddelde politieagent in Baribaki.

Geen wonder dat steeds meer mensen gaan nadenken over de vraag: ‘Hoe dan wel?’ Hoe zorg je voor een betrouwbaar en rechtvaardig bestuur? In de loop der tijd is er een keur aan systemen en ideologieën uitgedacht en in veel gevallen ook toegepast. Het socialisme, het communisme, het kapitalisme (en nog een hoop ander -ismes) en zelfs de democratie, zijn allemaal modellen geweest die de bedoeling hadden een werkbare hiërarchische structuur over de samenleving te leggen. …


Sjoerd Alblas, Founder & CEO of PuVida — 15 july 2020

At its core, PuVida is a Digital Identity Bank that makes it possible to store an identity. We also make it possible to describe yourself as an identity and we offer all the digital building blocks to do this in the best way possible so that everyone understands who you are. In addition, we make it possible to communicate digitally with each other in the easiest way so that relationships can arise based on real identities.

As an Identity Bank, we are the holder of an identity and this brings a great responsibility with it. So we think we have to be really clear how we store this identity-related information and how we make it available and on what conditions. …


Image for post
Image for post
Let My People Go Surfing

Let My People Go Surfing: The Education of a Reluctant Businessman

Yvon Chouinard-legendary climber, businessman, environmentalist, and founder of Patagonia, Inc.-shares the persistence and courage that have gone into being head of one of the most respected and environmentally responsible companies on earth.

From his youth as the son of a French Canadian blacksmith to the thrilling, ambitious climbing expeditions that inspired his innovative designs for the sport’s equipment, Let My People Go Surfing is the story of a man who brought doing good and having grand adventures into the heart of his business life-a book that will deeply affect entrepreneurs and outdoor enthusiasts alike.

Image for post
Image for post
Remote Office Not Required

Remote Office Not Required

The founders of Basecamp explore the “work from home” phenomenon and show precisely how a remote work setup can be accomplished. …

About

Sjoerd Alblas

Founder & CEO @PuVidaHQ We redesign, refine, and rebuild the infrastructure of the digital world, building the best, most awesome roads from A to B.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store